Forretnings Betingelser

Juridiske aftaler

dynamica.dk udbyder Saas Løsninger til kunder i Danmark, og vi har et ansvar for at beskytte hver enkelt kunde og for at yde den bedst mulige service. Alle kunder hos dynamica.dk er underlagt følgende servicevilkår:

Sikkerhedsforanstaltninger

dynamica.dk prioriterer de sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter vores kunders data og informationer stillet til rådighed af vores kunder. Det gør vi ved hjælp af robuste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kundedata fra uautoriseret adgang, og for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af data.

dynamica.dk bruger teknologier til både servergodkendelse og datakryptering, i form af Secure Socket Layer ("SSL") teknologi, som er med til at sikre et højt sikkerhedsniveau, til enhver tid. Anvendte teknologier sikrer, at kundedata kun tilgås af kunderne, eller personer som kunderne har givet adgang til.

Backup er prioriteret hos dynamica.dk, således tages der dagligt og månedligt backup, som gemmes på to forskellige servere på forskellige lokationer. Vi lagrer desuden dine data i 30 dage, hvis behovet opstår for at hente de lagrede data. Vi forbeholder os ret til at opkræve et mindre gebyr for at dække omkostningerne i forbindelse med genskabelse fra backup, hvis kunden har brug for hjælp fra os til at hente.

Fakturering og Refusion

Dynamica.dk fakturerer månedligt forud for alle vores produkter som er CRM, SMS og ip telefoni. Kunde modtage en fakturatil den registeret email.

Kunden modtage en faktura 5 dage inden pengene bliver trukket af det registeret kredit eller debitkort. Skulle kunden ikke være tilfreds efter de første 30 dage, tilbyder vi en fuld refusion.

Refusion Ved Særlig Produkter

For visse særlige produkter kan pengene ikke refunderes og 30 dags tilbage-garantien ikke dækker; Dette gælder ubrugt saldo af ip telefoni og sms system. Desuden, skule du have brugt vores udviklere-timer ved tilpasninger eller integrationer kan vi hellere ikke refundere det betalt beløb og der gives hellere ikke 30 dags refunderings garantien.

Kredit eller Debitkort

Vi accepterer Visa, MasterCard. Kunderne opfordres til at betale med debit- eller kreditkort, da det er den nemmeste måde at håndtere betaling på dette tidspunkt.

Kontrakter og Opsigelser

Der er ingen kontraktperioder udover løbende period som er betalt for i forvejen, for hver ny periode forlænges kontrakten automatisk månedligt. Opsigelsen kan ske 5 dage inden næste faktura skal betales, enten ved at afmeld det selv via kundens egen kontrolpanel eller skriftligt ved at email admin@dynamica.dk. Kundens kontrolpanel findes på følgende link : http://dynamica.dk/clientarea.php.

Forsinket Betaling

Alle konti faktureres i henhold til de datoer, hvor de først blev aktiveret. Bliver fakturaen ikke betalt for at forny tjenesten senest 10 dage efter forfaldsdato vil kundens konto blive deaktiveret. Bliver fakturaen ikke betalt for at forny tjenesten senest 30 dage efter forfaldsdato, vil kundens konto blive opsagt. Kunden modtage en e-mail påmindelse 5 dage inden deaktivering/opsigelsen som gælder samtlige ubetalt produkter.

Acceptabel Brug

Alle tjenester, som dynamica.dk udbyder, må udelukkende anvendes til lovlige formål. Transmission, opbevaring eller præsentation af information, data eller materiale i strid med enhver føderal, statslig eller bymæssig lov fra Danmark er forbudt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: ophavsretligt beskyttet materiale, materiale vi vurderer er truende eller obskønt, eller materiale beskyttet af forretningshemmeligheder og andre vedtægter. Abonnenten accepterer at godtgøre og skadesløsholde dynamica.dk og dens medarbejdere fra ethvert krav, som følge af brugen af vores service, som skader abonnenten eller enhver anden part. Vi er både strikse og aktive omkring at håndhæve vores regler for acceptabel brug. Stødende indhold eller brugere suspenderes fra vores netværk, som regel så snart de opdages, selvom vi altid vil informere dig om, hvornår og hvorfor der er truffet foranstaltninger. Pornografi er forbudt på alle dynamica.dk servere. Dette omfatter websteder, der indeholder seksuelt eksplicitte eller hardcore billeder og/eller reklame.

Abonnenten anerkender, at den leverede ydelse er af en sådan karakter, at tjenesten kan afbrydes af mange andre grunde end forsømmelse fra virksomhedens side, og at skader som følge af afbrydelse af servicen er vanskelige at fastslå. Derfor er abonnenten enig i, at selskabet ikke er ansvarlig for eventuelle skader, som følge af sådanne årsager, som ligger udenfor selskabets direkte og eksklusive kontrol.

Abonnenten anerkender endvidere, at selskabets ansvar for dets egen forsømmelighed under ingen omstændigheder overstiger et beløb svarende til afgifter betalt af abonnenten for tjenester under den periode, hvor skaderne opstod. Virksomheden kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for special- eller følgeskader, tab eller anden skade.

Erstatning

Du accepterer at anvende alle dynamica.dk tjenester og faciliteter på egen risiko. dynamica.dk fraskriver sig specifikt alle garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. dynamica.dk kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for tab, eller tab af data, eller anden kommerciel skade, herunder, men ikke begrænset til, særlige skader, hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

Kunden accepterer, at dynamica.dk skal holdes skadesløse i forhold til ethvert krav, ansvar, tab, omkostninger og krav, herunder rimelige advokathonorarer gjort gældende overfor dynamica.dk , dets agenter, dets kunder, agenter og medarbejdere, der kan opstå, eller skyldes enhver tjeneste leveret eller udført eller aftale om udførelse af tjenester, eller et produkt, der sælges af kunden, eller dennes agenter, ansatte eller erhververe. Kunden accepterer at forsvare, godtgøre og skadesløsholde dynamica.dk mod erstatningsansvar i forbindelse med enhver skade på person eller ejendom forårsaget af produkter, der sælges eller på anden måde distribueres i forbindelse med Dynamica server.

Ansvarsbegrænsning

dynamica.dk er ikke ansvarlig for eventuelle påståede skader, herunder hændelige skader og følgeskader, der måtte opstå ved at dynamica.dk servere går off-line eller er utilgængelig af en hvilken somhelst grund. Endvidere kan dynamica.dk ikke drages til ansvar for eventuelle påståede skader, herunder hændelige skader eller følgeskader, som følge af beskadigelse eller sletning af en hvilken som helst hjemmeside fra en af dynamica.dk servere. Alle skader er begrænset til den umiddelbare afslutning af tjenesten.

Ansvarsfraskrivelse

dynamica.dk kan ikke holdes ansvarlig for systemets nedetid, nedbrud eller tab af data. Vi kan ikke holdes ansvarlig for noget estimeret overskud, som en klient ville have fået, hvis deres hjemmeside fungerede. Visse tjenester udbudt af dynamica.dk er videresolgt. Således er visse former for udstyr, routing, software og programmering, der anvendes af dynamica.dk , ikke direkte ejet eller skrevet af dynamica.dk . Desuden har dynamica.dk intet ansvar for brugen af vores kunders konti. Hvis eventuelle vilkår eller betingelser ikke er blevet overholdt, vil den pågældende konto automatisk blive deaktiveret. Vi forbeholder os ret til at fjerne enhver konto uden forudgående varsel, af enhver grund og uden tilbagelevering, efter Dynamica.dk forgodtbefindende. DESUDEN dynamica.dk forbeholder sig ret til at ændre en eller alle af de ovennævnte politikker, retningslinjer og ansvarsfraskrivelse uden varsel.